OIVA - Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille


OIVA - Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille

Palvelu tarjoaa ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettua tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista ja ympäristön kuormituksesta sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja. Alueidenkäytön kokonaisuus löytyy Elinympäristön tietopalvelu Liiteristä. Tietoja ovat tuottaneet ja keränneet sekä valtion ympäristöhallinnon virastot, erityisesti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) ja Suomen ympäristökeskus, että muut tahot. Palvelulla ympäristöhallinto haluaa edistää ympäristötiedon saatavuutta ja käyttöä.

Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti asiantuntijakäyttöön. Palvelun käyttö on maksutonta.

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri avattu OIVA-palveluun

  • Liiteri on elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu, joka kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja.
  • Liiteri korvaa ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertan alueidenkäytön kokonaisuuden, johon ovat kuuluneet Elinympäristön seuranta (ELYSE), Kaavoituksen seurannan tilasto (KATSE) ja Asemakaavojen seurantalomakkeiden selaus.
  • Lisätietoja: www.ymparisto.fi/liiteri

Ympäristötietojärjestelmien julkiset rajapinnat

  • Avoimet rajapinnat tarjoavat ympäristötietojärjestelmien julkisen tietosisällön yleiseen käyttöön. Ensimmäisenä on julkaistu pintavesien laatutiedot sisältävä rajapinta. Rajapintoja tullaan julkaisemaan muista aihepiireistä lähitulevaisuudessa.
  • Rajapinnat on toteutettu OData -rajapintana. OData-standardi määrittelee tavan toteuttaa tietojen hakua REST-tyyppisessä rajapinnassa. Palvelun käyttöehdot on kuvattu OIVA-palvelussa.

Palvelun käyttö

Palvelua käytettäessä tule ottaa huomioon palvelun käyttöehdot. Osa aineistoista vaatii palveluun kirjautumisen. Kirjautumisen yhteydessä käyttäjän tulee antaa pyydetyt tiedot palveluntarjoajalle. Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle toimitetaan palvelussa tarvittava salasana. Käyttäjän henkilötietoja käytetään vain palvelun rekisteriselosteessa mainittuun tarkoitukseen. Ympäristöhallinnon paikkatietoaineistojen lataaminen ja rajapintapalveluiden käyttäminen ei edellytä palveluun kirjautumista.

Ympäristöhallinto ei tarjoa palvelun käyttöä tukevaa henkilökohtaista asiakaspalvelua. Palautteet ja mahdolliset palvelua koskevat kysymykset pyydämme lähettämään Palaute-linkin kautta.

Sisäänkirjautuminen

Sähköpostiosoite

Salasana

 

Jos olet uusi käyttäjä, siirry sivulle: Rekisteröityminen
Jos unohdit salasanasi, siirry sivulle: Salasana unohtunut?

Muokattu 3.11.2015

© Copyright Valtion ympäristöhallinnon virastot | Palaute | www.ymparisto.fi